Our Mission / Nasza misja

The Polish Highlanders Association of Canada is dedicated to the preservation of Highlander culture from the Podhale region of Poland. Through folklore, song, dance, dialect and traditions this cultural organization works towards the promotion of its unique ethnic traditions to the Polish-Canadian community, multicultural Canadian society and abroad. 

Związek Podhalan w Kanadzie jest organizacją skupiającą w swoim gronie nie tylko rodowitych Górali, którzy pielęgnują swoją odrębność kulturową i obyczajową, lecz również sympatyków związanych z subregionami zamieszkałymi przez Górali polskich, jednym słowem wszystkich tych, którym na sercu leży dobro i rozwój tych ziem z poszanowaniem tradycji naszych Ojców.

Who we are / Kim jesteśmy

The Polish Highlanders Association of Canada is a non profit organization founded in 1978 and run by an elected executive board of management. The Association is one of  four around the world (Poland, Canada, USA, Austria), and under each chapter are regional lodges, for Canada (Calgary, Edmonton, Orangeville, Oshawa, Vancouver).

Executive Board / Zarząd Główny

Wybrano Władze Zarządu Głównego Związku Podhalan w Kanadzie:

Prezes Agnieszka Zagórska
Kapelan Ojciec Adam Filas
Vice-Kapelan Ks. Jan Burczyk
Vice- Prezes Jan Plewa
Vice- Prezes Jan Kołpak
Vice-Prezes na prowincje zachodnie Maria Strączek
Sekretarz Stanisława Szymala
Zastępca Sekretarza Dorota Myrda
Skarbnik Magdalena Nowak
Korespondent Anna Bartula

What We Do / Co robimy

Our cultural organization works towards the promotion of its unique ethnic traditions to the Polish-Canadian community, multicultural Canadian society and abroad. Our community of members celebrate the rich Polish highlander (Goral) culture through religious celebrations, parades, banquets, festivals, community picnics, fundraisers and of course by passing down our ethnic dialect, art, song & dance to the next generation.

Zwiazek Podhalan w Kanadzie służy ideowym, kulturalnym i finansowym celom:

Cele Ideowe

 • Propagowanie wewnątrz organizacji braterstwa, oparcia moralnego oraz poszanowania wspólnych wartości.
 • Pielęgnowanie i wzmacnianie miłości do Ojczyzny pośród członków i ich dzieci.
 • Kultywowanie pięknej tradycji polskiego Podhala.
 • Umacnianie wśród członków umiłowania języka, literatury i sztuki, dumy naszego polskiego Podhala.
 • Podtrzymywanie i przekazywanie wśród członków legend, tradycji, zwyczajów, ludowych strojów, muzyki, pieśni i tanców polskiego Podhala, aby wszystkie te skarby mogły być przekazane następnym pokoleniom urodzonym i wychowanym w Kanadzie dla poznania zrozumienia przez nich swego dziedzictwa.
 • Propagowanie wewnątrz organizacji braterstwa, oparcia moralnego oraz poszanowania wspólnych wartości.

Cele Kulturalne

 • Popularyzowanie kultury góralskiej przez organizowanie odczytów, spotkań, dyskusji z autorami, artystami, tancerzami oraz piosenkarzami z regionu Podhala, a także innych cześci świata.
 • Organizowanie przy Związeku Podhalan w Kanadzie grup kultywujących pieśni i tańce polskiego Podhala
 • Zwiazek Podhalan w Kanadzie wspólnie z innymi grupami artystycznymi winien organizować występy artystyczne, sztuki teatralne, wystawy sztuki dla wzbogacenia wielokulturowej tradycji Kanady.

Cele Finansowe

 • Niesienie braterskiej pomocy w trudnych czasach przez udzielanie zasiłków i służenie radą.
 • Niesienie pomocy w przypadkach choroby lub śmierci członka.
 • Organizowanie imprez w celu gromadzenia funduszy potrzebnych na pokrycie wydatków niezbędnych do prowadzenia działalności Związku Podhalan w Kanadzie.