Wybory do Zarządu nowo powstałego Oddziału Mississauga w Kanadzie

W dniu 9-go grudnia przy Związku Podhalan w Kanadzie powołano do życia Oddział Mississauga. Nastąpiły również wybory władz Oddziału.

W skład Zarządu weszli:

Prezes Pan Jan Plewa
Vice-Prezes Krzysztof Pawlikowski
Vice-Prezes Aneta Mrugała
Sekretarz Zosia Bylina
Zastepca Sekretarza Dorota Myrda
Skarbnik Renata Baran

Nowo wybrany Prezes podziękował zebranym za zaufanie i prosił członków nowego Oddziału o pomoc i współpracę przy organizacji planowanych imprez.

Podziękował również członkom Związku, którzy do tej pory poświęcali swój czas i pomagali przy dotychczasowych imprezach organizowanych przez zarząd Związku.

Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Kanadzie Agnieszka Zagórska przedstawiła w skrócie planowane imprezy na rok 2019:

  • Góralski Opłatek – w styczniu
  • Pokaz filmu „Ostatni Górale“ – w marcu
  • 25-cio lecie Oddziału Edmonton – w maju
  • Góralskie Lato – w czerwcu
  • 100 lecie Zwiazku Podhalan w Polsce – w sierpniu

Zespół Harnasie w Kanadzie zaprosił wszystkich członków nowego Koła do zapisywania dzieci do zespołu. Próby odbywać się będą w Kościele Św. Teresy w Etobicoke.

W związku z utworzeniem Związkowej strony internetowej na której chcemy jak najszerzej pokazać naszą dotychczasową i bieżącą działalność, poproszono uczestników zebrania o przysyłanie zdjęć I materiałów z życia Podhalan w Kanadzie do naszego korespondenta Anny Bartula.

Zapraszamy wszystkich górali na terenie Mississauga, Toronto i okolicznych miejscowości do zapisów do naszego  Oddzialu.

Oddzial Mississauga
Oddzial Mississauga – Renata Baran, Krzysiek Pawlikowski, Jan Plewa, Aneta Mrugala, Zosia Bylina, Dorota Myrda (nie ma na zdjeciu)

Published by