Związek Podhalan ogłosił konkurs na tekst Hymnu górali.

Niezwykły konkurs spod samiućkich Tater. Ma on na celu stworzenie hymnu wszystkich górali – tych w Polsce i za granicą. Czas na przesyłanie tekstu mija 15 kwietnia. Później przyjdzie czas na stworzenie muzyki.

W konkursie mogą uczestniczyć piszący w gwarze i w języku literackim. Nadsyłane ZPPutwory nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane. Każdy autor może przesłać maksymalnie dwa utwory, napisane na maszynie, komputerze lub bardzo czytelnym pismem, czarnym kolorem, na papierze formatu A4. Każdy tekst winien być podpisany wyłącznie GODŁEM. Godło, imię i nazwisko oraz dokładny adres należy załączyć w osobnej kopercie. Jeden autor używa jednego godła.

Teksty spełniające wszystkie zasady niniejszego regulaminu, ocenione będą przez Jury. Jury składa się z Prezydium Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce, Zarządu Głównego Związku Podhalan w Ameryce Północnej, Zarządu Głównego Związku Podhalan w Kanadzie, Zarządu Głównego Związku Podhalan w Austrii. Autor wybranego tekstu przekazuje prawa autorskie na rzecz organizatora.

Dla zwycięzcy konkursu Zarząd Główny przewiduje nagrodę rzeczową.

Termin nadsyłania utworów upływa 15 Kwietnia  2019 roku. Teksty prosimy przesyłać na adres:

Zarząd Główny Związku Podhalan w Polsce

Al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy

Photo: ZP

Published by