Górale świętują 100-lecie Zwiazku Podhalan w Polsce

Dziękuje całej delegacji z Kanady za to że nas tak licznie reprezentowali na wszystkich uroczystościach.
Dziękujemy Związkowi Podhalan w Polsce za zaproszenie i pięknie przygotowane obchody oraz za przemiłe przyjęcie  naszej delegacji.


Górale z całego świata zjechali do Krakowa!
Niedawno w Polsce górale z całego świata celebrowali swoje święto na V Zjeździe Karpackim drugim powodem było celebrowanie jubileuszu 100 lecia lecia założenia Związku Podhalan. Z tej okazji na Rynku Głównym Krakowie postawiono Stoiska regionalne odbyła się też konferencja inauguracyjna Rady Naukowej Związku Podhalan oraz Polskiego Instytutu Antropologii było też rozpalenie symbolicznej Watry i koncerty. Nie zabrakło też Góralskiej muzyki, regionalnych potrawy i pokazu mody na Rynku. NaIMG_9822u scenie odbywału się występy folklorystyczne górali Karpat, w tym przekazanie laski pasterskiej. Z Chicago na uroczystości przyjechali członkowie Zarządu Głównego ZPPA; prezes Józef Cikowski, sekretarz generalna Helena Studencka, wiceprezes Zdzisław Dorula i wice prezeska Zofia Bobak Ustupska oraz Królowa ZPPA Dorothy Mniszak i Zbójnik ZPPA Mateusz Kois była też obecna Agnieszka Zagórska prezeska Związku Podhalan w Kanadzie. Warto przypomnieć, że ZPPA będzie w tym roku obchodziło 90-lecie swego istnienia. Obchody 100-lecia Związku Podhalan w Polsce miały swoją kulminację w czasie Mszy Świętej na Wawelu przewodniczył jej emerytowany metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, który witając w królewskiej katedrze górali reprezentujących 86 oddziałów Związku Podhalan powiedział między innymi- Wasza obecność w tym wyjątkowym dla wszystkich Polaków miejscu jest wyrazem waszego patriotyzmu, waszej głębokiej więzi z ojczystym domem, któremu na imię Polska. Jesteście z nią w doli i niedoli, na dobre i na złe. (…) Tak, jak byliście potrzebni ojczyźnie w ostatnich stu latach. Mszy wzięły udział delegacje Górali z całego świata, uczestniczące w V Zjeździe Karpackim oraz poczty sztandarowe z Polski, USA, Kanady, Austrii, Słowacji Czech Rumunii i Ukrainy. Na zakończenie V Zjazdu Karpackiego została odczytana Odezwa Karpacka, w której między innymi padły słowa;
– Apelujemy do władz naszych krajów, do władz Unii Europejskiej o pilne podjęcie szerokiej i głębokiej współpracy tak, aby zapewnić Karpatom w oparciu o to wielkie dziedzictwo zrównoważony rozwój.
tekst: MJR/ Super Express Chicago

Galeria: V Zjazd Karpacki i Górale świętują w Polsce

Photos: Google Photos, ZPPA, ZPZA, Facebook

Published by